17-07-04

Verslag vergadering 26 maart 2004

Blijkbaar is er heel positief gereageerd op het initiatief dat binnen onze groep genomen werd om terug van start te gaan met een schriftelijke samenvatting over het onderwerp en de agendapunten die gebracht worden op onze bijeenkomsten.We gaan dus verder op de ingeslagen weg.Dat hierbij ook de informatica een belangrijke rol gaat spelen binnen de groep hebben de aanwezigen al mogen aanschouwen.Zo heeft Jo telkens zijn laptop bij om niet alleen een aantal bemerkingen en voorstellen op te slagen,maar wordt via deze weg ook verslag naar de leden toe uitgebracht i.v.m. reacties en vragen op de verzonden verslagen.Zo kon Jo ons zeggen dat er onder andere een vraag werd gesteld over Tropheus moorii Murago naar aanleiding van onze avond over Tropheussen of er meer dan één variant bestond van deze soort.Mogelijk antwoord hierop is dat er ook een variant zou bestaan met gele vinnen.De grondkleur van beide varianten is olijfgroen.Interessant is ook dat wanneer men twijfelt aan een bepaalde soort of hoe deze er mogelijk kan uitzien er onmiddellijk de beelden kunnen bijgehaald en zelfs bewegende als het even kan allemaal dankzij deze draagbare computer en daarvoor moeten we Jo toch wel even bedanken.Nu nog uitvissen hoe de koppeling met de videoapparatuur –een zogenaamde beamer- kan gemaakt worden die voorhanden is in het lokaal en dan kan er ook een film worden afgespeeld op het projectordoek.Zo komen we dus op de activiteiten van deze maand die werden voorgesteld door onze kersverse voorzitter Johan.Zo is er dus voor deze maand een filmavond voorzien waarbij opnamen werden gemaakt bij verschillende aquariumliefhebbers thuis om een beeld te kunnen vormen van hoe een Tanganjikaaquarium er per definitie zou moeten uitzien en daar zal het dus op de laatste vrijdag van de maand over gaan.Ook deze maand namelijk op zondag 18 april is er het jaarlijks terugkerende congres van onze Waalse vrienden in Arlon waarbij geinteresseerden zich die dag om 7.30u naar het rond punt in Wommelgem aan de kant van het fruit-en groentenkraam kunnen begeven om van daaruit samen te vertrekken voor wat steeds een leuke uitstap is.De spreker van de dag is Anton Lamboj die de dag zal vullen met een aantal voordrachten over Westafrikaanse cichliden U allen wel bekend.Aansluitend is er tevens ook een beurs waar ieder liefhebber zijn gading wel kan vinden denk ik.
Naar het eigenlijke thema van de avond dan en dat ging over veervinnigen. De dia’s werden reeds een jaar of drie terug gemaakt door Frans maar waren nog steeds van een goede kwaliteit en dus passeerden er een aantal fraai gekleurde cichliden de revue.Deze groep wordt ingedeeld in Ophtalmotilapia ventralis,Ophtalmotilapia nasutus,Cyathopharynx foai,Aulonocranus dewindtii,Cunningtonia longiventralis en Ophtalmotilapia heterodonta.De laatste twee zijn misschien minder bekend bij de meeste liefhebbers maar zijn daarom niet minder interessant.Algemeen kan je stellen dat alle varianten muilbroeders zijn die weinig of zelfs helemaal geen broedzorg vertonen,hiertegenover staat wel dat hun baltsgedrag des te meer in het oog springt.Hierbij vertonen de eerste vier varianten niet alleen een grote diversiteit aan kleurenpracht( Cyathopharynx foai is mogelijk de meest spectaculaire) maar ook een heel specifieke nestbouw waarbij Ophtalmotilapia ventralis de minst creatieve is.Als het echter op temperament aankomt is hij vast de nummer één.Op het gebied van voeding behoren vooral kreeftachtigen en plankton tot hun hoofdmenu.Het darmstelsel van deze vissen mag echter niet uit het oog verloren worden en dienen ook de nodige algen toegediend worden om hun lange darmkanaal net als bij tropheussen op peil te houden.Hoe je deze cichliden het beste houdt in een aqaurium zal deze maand uit de doeken gedaan worden bij het onderwerp “het Tanganjikaaquarium”al werd reeds gezegd twee tot drie mannetjes met meerdere vrouwtjes.De grootte van het aquarium daar lopen de meningen uiteen maar daar komt men zeker nog op terug deze maand.Tot kijks.
Nog even ter herinnering :
Zondag 18/4/2004 congres in Arlon ; samenkomst rond punt Wommelgem om 7.30 u.
Vrijdag 30 april een vergadering over het Tanganjika aquarium.
Tot dan

01:19 Gepost door Tanganyika Groep in Thema | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verslag vergadering 27 februari 2004

Het is al een tijdje stil geweest rond onze groep en om daar wat aan te doen hebben de leden binnen de Tanganjikagroep de koppen eens bij elkaar gestoken om te kijken wat daar kon aan gedaan worden.Het resultaat hiervan gaat U de komende maanden mogen ervaren onder de vorm van een programma dat binnen onze groep werd ineengestoken.Januari is uiteraard al voorbij,maar was toch een maand waar de funderingen werden gelegd om op een creatieve manier naar de cichlidenwereld toe en dit dan vooral op gebied van Tanganjika’s naar buiten te treden.Elke laatste vrijdag van de maand zullen wij dus bijeenkomen om er een leuke en informatieve avond van te maken voor zowel de oude bekenden als de nieuwelingen die zich geroepen voelen om ons te komen vergezellen.Niet alleen de vergaderingen maar ook een bijkomend verslag van de bijeenkomsten zal er hopelijk toe bijdragen er een geslaagd jaar van te maken.Om al een tipje van de sluier te lichten mag U zich de komende maand al verwachten aan een avond over de veervinnigen uit het alom bekend Tanganjikameer.Er zullen die avond beelden getoond worden op computer en via de diaprojector om alle diverse soorten binnen deze groep te illustreren en daarbij hoort een woordje uitleg die uiteraard door enkele kenners van dienst zal gegeven worden.Voor diegenen die er niet konden bij zijn en toch wilden weten wat er zoal gezegd en geschenen werd zal er dus een verslag gemaakt worden dat per post of per e-mail zal toegestuurd worden naar diegenen die dit wensen te krijgen met ook daarin het nieuwe thema voor de eerstvolgende bijeenkomst.Verder in het jaar zal er getracht worden twee sprekers te laten komen,zal er ook een uitstap georganiseerd worden en gaan wij mogelijk eens op verplaatsing naar een aquariumvereniging indien het thema van de avond iets te maken heeft met onze voorliefde voor uiteraard de Tanganjikacichliden.De juiste data’s hierover worden meegedeeld in de komende maanden.Een belangrijk weetje is ook dat er binnen onze groep een nieuwe groepsverantwoordelijke is met name Johan Thijssen die het vaandel zal overnemen van Frans Druyts en deze laatste wil ik namens de ganse groep heel hartelijk bedanken voor de tijd en het geduld dat hij had om gedurende de jaren dat hij de verantwoordelijkheid had er steeds een boeiende avond van te maken.Vanzelfsprekend heten we Johan –al is hij een oude rot in het vak-van harte welkom en zullen wij hem in goede en slechte tijden met raad en daad bijstaan.
Nu gaat U zich afvragen wat is er dan al in februari geweest wel het thema draaide rond Tropheus en de beelden die getoond werden kwamen van een handig iemand met een laptop genaamd Jo de Wit die voor het nodige beeldmateriaal had gezorgd.Alleen had hij iets te ijverig geweest in die zin dat hij op het net naar het nodige beeldmateriaal was gaan zoeken door het woord Tropheus in te tikken en zijn eerste foto was dan ook een Pseudotropheus tropheops.Daar wij binnen onze groep ook echter open staan voor andere cichliden dan alleen maar Tanganjika’s moesten we inderdaad toegeven dat zij voor een deel verwant zijn aan onze bekende Tropheussen.Iedereen die trouwens een beetje vertrouwd is met deze groep van cichliden zal toegeven dat bij het eerste beeld van Tropheus moorii de reacties niet uitbleven.Eigenaardig hoe deze vis steeds voer is voor ieders theorieen.Na de pauze werden er een aantal dia’s getoond waarbij onder andere het verschil werd aangetoond tussen de Tropheussen van het Malawi en het Tanganjikameer.Zo heeft Tropheus moorii een zeer uitgeproken broedzorg waarbij het inprenten van de jongen o zo belangrijk is voor de verdere evolutie zowel in het meer als in het aquarium.Gelijkenissen werden teruggevonden in de voeding en de hierarchie van een groep.Als laatste al dan niet verwanten kwamen een aantal vormen van Petrochromis aan bod waarbij vooral P.trewavasae en P.orthognatus spec.Ikola de harten sneller deed kloppen.Algemeen werd gesteld dat het voor enkelen een zenuwachtig viske was,anderen vonden het een moeilijke vis vanwege zijn specifieke voeding namelijk algen een enkeling kon beamen dat zij soms zeer agressief of zullen we zeggen territoriaal uit de hoek konden komen.Dus algemeen kan je stellen dat deze cichliden met hun lange darmkanalen een algenrijke voeding nodig hebben,een specifiek aquarium behoeven waar vooral bealgde rotsen zeer belangrijk zijn ( dus voldoende licht geven) en zij een zeer interessant broedgedrag vertonen dat mogelijk uniek is voor deze soort.Kleurvarieteiten in overvloed en zou je niet van stenen in jouw aquarium houden geen nood er zou zelfs een soort bestaan namelijk de Sunset moorii die tussen het riet leeft!!!Zo ik denk dat het jaar goed werd ingezet met een leerrijke avond ook voor de geoefende cichlidenliefhebbers en dat dit naar meer smaakt voor de toekomst.

Denk eraan ; nu vrijdag 26 maart vergadering over VEERVINNIGEN

01:17 Gepost door Tanganyika Groep in Thema | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-07-04

Verslag vergadering 26 oktober 2001

Tradities zijn er om gebroken te worden zeg ik altijd,dus zou er dit jaar geen Tropheusavond gehouden worden maar een Petrochromisavond.Of het echt een succes geworden is laat ik in het midden ,een feit is dat er echter nog steeds naweeen zijn van onze bewuste negentiende oktober en deze staken ook deze avond weer even de kop op.Maar genoeg gezeverd naar ons onderwerp van de avond.Spijtig genoeg had ik reeds een stuk gemist wegens mijn late aankomst en dus ben ik een beetje genoodzaakt om van dat beetje dat ik te zien kreeg een verslagje te maken.Wilfried had zijn diareeks afgesloten en was bezig met het schijnen van enkele dia’s die Johan van zijn aquarium gemaakt had en wel in het bijzonder van zijn Petrochromis spec. Ikola.Het verhaal begon dat hij de mogelijkheid had gekregen om een viertal exemplaren aan te schaffen in een ondertussen overbekende zaak in het Antwerpse nl. Aqua Blue Zaire .Het bleken na enige twijfel vier vrouwen te zijn.Deze soort kenmerkt zich door een nogal opvallende koptekening en een streeppatroon op de flanken waarbij volgens Johan tijdens de balts de vrouwtjes nog mooier worden dan hun mannelijke tegenspelers.Maar om dat baltsgedrag te zien verschijnen heb je dus een man nodig en die bleek bij Patrick Duez te zitten.Voor Patrick was het geen probleem deze af te staan en zodoende verhuisde hij naar Johan zijn bakske.Dat dit voor problemen zou zorgen zal later blijken.Desondanks om het eens in voetbaljargon te zeggen bleek het in het begin toch een gouden wissel te zijn en zaten de vrouwen algauw met bek een vol eieren.Meneer echter (hij had al n’en hele tijd alleen gezeten) kreeg er niet genoeg van, bleef achter het vrouwelijk schoon jagen met als gevolg dat het kleinste vrouwtje overbleef vermoedelijk omdat zij het beste wegkon tussen de rotspartij.Ondertussen zwemmen er wel kleine Ikola’s rond en blijft het koppel vreedzaam in het aquarium rondzwemmen.Wat hebben we hier nu uit geleerd?Moeilijk te zeggen vind ik omdat op dit ogenblik er nog niet echt over doorgepraat is geweest want er zijn net zoals bij Tropheussen gevallen bekend waar het wel loopt als een trein zonder dat er slachtoffers vallen.Ondanks de problemen die sommige aquarianen kennen zwemmen er na enige tijd toch wel jongen rond al is het nu van Petrochromis Trewavasae zoals bij Frans of van een zadelvlekvorm zoals bij Roger.Net zoals bij Tropheussen zitten deze vissen nog vol vraagtekens en is dit zeker een aanzet tot een volgende bijeenkomst met als onderwerp deze muilbroedende algeneters uit het Tanganjikameer.’t Is nog nie gedaan hé mannen want voor het eerst sinds lange tijd mochten we op de algemene vergadering van Cichlidae nog eens n’en Tanganjikaspreker  verwelkomen en het werd er eenen om U tegen te zeggen .Een prachtige lezing werd het met een aantal nieuwigheden in zowel woord als beeld.De avond werd volgemaakt door n’en Hollander (Frans wilt ge hier zijnen naam even invullen ik ben hem vergeten; Evert en nog iets) en die kunnen het toch meestal goed uitleggen (alhoewel ik ken ook zagemannen).Dat je dan ook nog dingen komt vertellen die eigenlijk ingaan tegen vele geschreven tekst van enkele auteurswerken doet menig aquariaan zijn wenkbrouwen optrekken en toch moet je ze voor waarheid aannemen want het zijn allemaal onderwateropnamen door iemend die zelf zijn troetels gaat vangen en dit op regelmatige basis.Dat er bijvoorbeeld nog heel wat onbeschreven soorten rondzwemmen in ons overbekend meer bleek meer dan eens uit de vele beelden.Van een Cyprichromis Jumbo,tot een slakkenhuisbewoner tot een Xenotilapia soort.Ook bleek dat bijvoorbeeld Tropheus Moorii van de vangplaats Mpulungu tussen het riet blijkt te leven aan de oever.Dag stenen!!!!!Zo zouden er ook jaar na jaar op bepaalde plaatsen soorten plots opduiken of even snel verdwijnen zonder enige verklaring.Dat ook het water niet overal even diep of helder blijkt te zijn was ook heel duidelijk.Het gaat echt van glashelder tot bijna melkachtig en dit laatste vooral in de bay van Mpulungu tijdens het regenseizoen.Kortom ik vond deze lezing toch voor een stuk een openbaring die zeer zeker voor herhaling vatbaar is en naar goed ingelichte bron zou dit reeds volgend jaar gebeuren maar dan in de Tanganjikagroep.Als laatste wil ik ook even vooruitblikken naar de komende vergadering van de laatste vrijdag van de maand.We mogen dan ook n’en spraakwaterval begroeten en ditmaal uit het Gentse maar geen nood we zullen wel n’en tolk voorzien moest het nodig.Wat onze vriend van Aquarianen Gent ons gaat brengen weet ik nog niet maar dit is eens te meer een reden om zeker te komen want ik ben ervan overtuigd dat Romain er een héééél gezellige avond van zal maken.
Verslaggever  Serge
 
Laatste vrijdag van de maand dus 30/11/01 zal Romain Van Lysebettens een pracht van een voordracht geven. Waarover?  Dat blijft nog een verrassing maar de vonken zullen er af springen.
De volgende maand December zullen we niet vergaderen op de laatste vrijdag van de maand maar op 21/12/01. Moest er nog iets aan veranderen laten we dit op de vergadering horen. Waarschijnlijk wordt het een babbelverg. maar denk er eens over na waar de clubreis volgend jaar naartoe zou kunnen gaan.
Ik zou zeggen tot op de vergadering.
Roman

00:36 Gepost door Tanganyika Groep in Thema | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |