15-07-04

Verslag vergadering 27 oktober 2000

Tropheussen stonden er op het menu , een garantie voor een gevulde avond , met voor en tegenstanders , met eigen ideeen meningen maar vooral met een liefhebbershart . Voor de nieuwelingen zal het steeds een rare bedoening blijven , want het is een avond die meestal voor de nodige ambiance en comotie zorgt . Ge moogt gerust zijn wie het woord Tropheus in zijne mond neemt, moet heel goed opletten wat hij of zij vervolgens gaat zeggen , want er worden dadelijk heel wat oren gespitst. De avond zelf zou er dus niet geluld worden over hoeveel schubben, vinstralen en keeltanden deze dieren hebben, maar wel hoe men deze dieren het best in zijn of haar aquarium verzorgd. De dia’s die getoond werden dienden meer als sfeerbeelden , al zaten bij van o.a Tropheus Moorii Linangu en een Kapampa variant die gerust als vrij nieuw op de chiclidenmarkt mogen beschouwt worden. We beginnen bij het begin, met het gegeven dat het hier gaat om een muilbroedende chiclide, met een zeer sterk territoriaal gedrag. Deze dieren leven dus in groepsverband , wat inhoud dat er dus een bepaalde rangorde moet gerespecteerd worden. Hierdoor krijgt men binnen een groep al wel eens het zogenaamde bekvechten te zien of het stoten naar de gekleurde vlek in de flank.
Dit gedrag komt vooral voor bij de zuidelijke varianten. Voor die aquarianen die niet bekent zijn met deze chiclidengroep kunnen ze wel eens overkomen als zeer agressief , maar het is niet meer of minder dan het verdedigen van een plaats binnen de groep waarbij uiteraard de sterkste ook de hoogste in rang is. Persoonlijk denk ik dus ook dat dit voordelen biedt bij het paren en het opeisen van de beste voederplaats. In het meer ziet men dus beelden van immens grote groepen die volop grazen van de bealgde stenen. Dit is echter in een aquarium niet realiseerbaar omdat het aquarium steeds te klein zal zijn , hoe groot het ook is. Als men dus overgaat tot de aanschaf van een groep of groepje ( van een stam kan men hier volgens mij dus niet van spreken ) moet men wel degelijk enkele dingen in acht nemen. Het is een vis die volgens sommigen wel en volgens anderen weer niet , in een gezelschapsbak van Tanganjika’s kan gehouden worden. Dit niet enkel vanwege het voedsel, maar ook vanwege zijn nogal zenuwachtige gedrag, dat soms als storend kan ervaren worden. Het staat echter vast dat als men over slechts één aquarium beschikt men voor een dilemma staat . Zoals reeds eerder gezegd, moet uw bakske groot genoeg zijn, en beschikken over een goede filtering waarbij een druppelfiltering absoluut noodzakelijk is. De belichting moet voldoende zijn, zodat er voldoende algen aanwezig , zodat uw troetels naar hartelust kunnen grazen. Er zijn van die kwieten die beweren dat algen in het aquarium ten strengste moet vermeden worden, maar of dat die het nu juist voor hebben dat is wat anders. Daglicht doet trouwens wonderen, en dan is het zeker niet slecht als men over enkele van deze levende grasmachienen beschikt.
Maar ja nu staat ge daar met uwen aquarium in overeenkomst met alle criteria , en nu moet ge beslissen alleen of met andere tesamen. Volgens mij en nog enkele andere mensen kan het dus wel. Ik heb ondertussen in de aquarianenwereld al enkele voorbeelden gezien. Het zijn niet zozeer de volwassen dieren die de pret bederven, maar wel de jongen die vooral de vinnen van andere medebewoners als doelwit kiezen. Het is dus zaak de juiste samenstelling in uwen bak te vinden, en ook om het aantal jongen een beetje binnen de perken te houden.
Dit kan door bijvoorbeeld C.Leptosoma jumbo Kitumba tegenover uw groep tropheussen te zetten die mogelijk vis genoeg is om enig weerwerk te bieden, en ook een aantal rovers zoals A.Compressiceps of een Mastacembelus in uw aquarium onder te brengen. Het is dus eigenlijk de bedoeling om iets tegenover te stellen dat de Tropheus een deel afleiding biedt, en ook om de kweek een beetje binnen de perken te houden, want eens een groep zich goed in zijn schubben voelt, kweken ze dus als muizen. Het is trouwens ook wel belangrijk dat het aquarium niet overbevolkt raakt, want kan men dan nog wel spreken van enig natuurlijk gedrag mocht dit dan al aanwezig zijn. Wanneer je dan toch kiest voor een gezelschapsbiotoop moet er rekening gehouden worden met de voedselspecialisatie van deze dieren. Een goed vlokkenvoer rijk aan spirulina bied een goede uitkomst , wanneer je dan bijvoederd met mysis , cyclops en watervlooien geef je extra ballaststoffen die je dieren ten goede komen . De inrichting van het aquarium laat ik in het midden , veel of minder schuilplaatsen , stenen , geen stenen , er is geen lijn in te trekken ,want telkens draait het anders uit . Het is wel aan te raden van ( als het mogelijk is ) een diepaquarium aan te bieden daar dit meer mogelijkheden bied . Wil je met enige voorsprong beginnen zorg er dan voor dat je aquarium al geruime tijd staat te draaien , met extra belichting , zodat de aanwezige rotsformaties goed bealgd zijn en er dus al een zekere voedselvoorraad aanwezig is . Je ziet dat het een boeiend onderwerp is en blijft en misschien volgend jaar weer vervolgd wordt .
Tot op de volgende vergadering , o ja , Volker Puttberg komt ook . En er zal een grote tombola zijn , u komt toch ook

Serge


Vrijdag 24 november “ Volker Puttberg “

Vrijdag 15 december “Wilfried Van Der Elst”

23:57 Gepost door Tanganyika Groep in Thema | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |